Ending gender-based violence

Venue: Hestia Hotel Europe Conference Room (Paadi 5, Tallinn)

Date :

Partager :

RE Roundtables SM Gender Based Violence Landscape

In the context of International Day for the Elimination of Violence against Women, the conference aims to address critical discussions surrounding policy to fight and end gender-based violence as well as identify barriers. The European Parliament has taken a strong stance on the implementation of the Istanbul Convention, the Gender-Based Violence Directive and the criminalization of rape and any sexual assault, the inclusion of the gender-based violence dimensions in other areas of criminal law, such as cyber violence and human trafficking.

The selected panel will represent many voices, from advocates to front-liners in the fight against violence.

Divider2

Draft Agenda

9.30 Entry and registration

9.30-10.00 Coffee & Snacks

10.00 Opening remarks (MEP Yana Toom, Renew Europe)

10.10 Istanbul convention implementation experience in Estonia: are we satisfied with results? (Iris Pettai, Estonian Institute for Open Society Research)

10.40 European perspective of gender-based violence (MEP Karen Melchior, Renew Europe; Irene Rosales, European Women's Lobby; MEP Yana Toom, Renew Europe)

11.10 – 11.30 Coffee & Snacks

11.30 Experience of NGO Viimsi Women’s Support Center “Hoolimine” (Ene Lill, CEO; Maarika Pähklemäe, lawyer)

11.40 Panel discussion (MEP Karen Melchior, Irene Rosales, Iris Pettai, Rep. of Ministry of Justice-TBC, Rep. of Ministry of Social affairs-TBC )

12.40 Q&A

13.00 Summary and closing remarks (MEP Yana Toom, Renew Europe)

Moderator: Laura Mallene

Estonia RE banner

Konverentsi eesmärk on Rahvusvahelise naistevastase vägivalla likvideerimise päeva kontekstis käsitleda kriitilisi arutelusid soolise vägivalla vastu võitlemise ja selle lõpetamise poliitika üle ning tuvastada tõkked. Euroopa Parlament on võtnud kindla seisukoha Istanbuli konventsiooni, soolise vägivalla direktiivi rakendamise ning vägistamise ja igasuguse seksuaalse kallaletungi kriminaliseerimise suhtes, soolise vägivalla teema kaasamise suhtes teistesse kriminaalõiguse valdkondadesse, nagu näiteks kübervägivald ja inimkaubandus.

Konverentsi paneeldiskussioonis osalevad tuntud selle ala eksperdid ja soolise vägivalla vastase võitluse aktivistid.

Event Agenda

9.30 Registreerimine ja tervituskohv

10.00 Avasõnad (EP liige Yana Toom, Renew Europe)

10.10 Istanbuli konventsiooni rakendamine Eestis: kas oleme tulemustega rahul? (Iris Pettai, MTÜ Eesti avatud ühiskonna instituut)

10.40 Euroopa lähenemisviis võitlemiseks soolise vägivallaga (EP liige Karen Melchior, Renew Europe; Irene Rosales, European Women's Lobby; EP liige Yana Toom, Renew Europe)

11.10 - 11.30 Kohvipaus

11.30 Viimsi naiste tugikeskuse HooliMine ülevaade (Ene Lill, juhatuse liige; Maarika Pähklemäe, jurist)

11.40 Paneeldiskussioon (EP liige Karen Melchior; Irene Rosales; Iris Pettai, Anne Kruusement, Justiitsministeerium, Liis Allmäe, Sotsiaalkindlustusamet, Andres Anvelt, endine justiitsminister (2014-2015))

12.40 Küsimused ja vastused

13.00 Kokkuvõte (EP liige Yana Toom, Renew Europe)

Moderaator: Laura Mallene

Partager :

Restez informé

Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter et les communications de Renew Europe

Je suis un journaliste
Catégories d'abonnement
* Please note that EN is the main communication language