La Commission européenne ne doit pas céder à la décision de justice "fabriquée" par le gouvernement polonais sur la primauté du droit communautaire

Auteur : Caroline Rhawi

Date :

Partager :

Le Tribunal constitutionnel polonais - contrôlé par le gouvernement PiS - a rendu aujourd'hui un verdict déclarant que le droit polonais a la primauté sur le droit européen. Le groupe Renew Europe condamne fermement ce jugement, qui intervient à la demande du Premier ministre Mateusz Morawiecki et marque un nouveau pas en arrière par rapport à l'Union européenne et ses valeurs fondamentales.

Nous demandons instamment à la Commission européenne de rester ferme et de rejeter les tentatives du gouvernement polonais d'utiliser cette décision à des fins de chantage.

Malik Azmani, premier vice-président de Renew Europe, commente le verdict :

"Le jugement d'aujourd'hui marque une crise constitutionnelle, inventée par le gouvernement PiS au pouvoir, qui menace l'adhésion de la Pologne à l’UE. La Commission européenne doit défendre fermement l'État de droit et rejeter toute tentative infâme du gouvernement polonais. Le gouvernement PiS a créé une crise, mais ce sont les droits des citoyens polonais qui sont en danger. Les citoyens polonais sont des citoyens de l'UE et méritent de bénéficier de toutes les protections et de tous les droits offerts par le droit européen."

L'ordre juridique de l'UE est fondé sur la primauté du droit européen, et chaque pays qui a rejoint l'UE a souscrit à ce principe. Le groupe Renew Europe appelle à nouveau la Commission européenne à déclencher le mécanisme de conditionnalité de l'État de droit et à s'abstenir d'approuver le plan de redressement et de résilience polonais jusqu'à ce qu'elle soit certaine que les valeurs et les lois fondamentales de l'UE sont respectées en Pologne.

Michal Šimečka, vice-président du groupe Renew Europe, conclut :

"L'élite au pouvoir en Pologne est déterminée à sortir le pays de l'ordre juridique de l'UE et à soumettre l'application du droit européen aux caprices de l'exécutif. Les politiciens du PiS savent qu'il n'y a que peu ou pas de soutien public pour nuire à l'adhésion de la Pologne à l'UE. Ils se tournent donc vers le Tribunal constitutionnel délégitimé, un atout institutionnel dont ils se sont emparés dès le début de leur mandat, afin d’obtenir une décision qui sape les fondements de l'UE."

POLISH VERSION:

KOMISJA EUROPEJSKA NIE MOŻE ULEC CELOWO STWORZONEJ PRZEZ POLSKI RZĄD DECYZJI SĄDU NEGUJĄCEJ PRYMAT PRAWA UE

Polski Trybunał Konstytucyjny - kontrolowany przez rząd PiS - wydał dziś orzeczenie stwierdzające, że prawo polskie ma pierwszeństwo przed prawem unijnym. Grupa Renew Europe zdecydowanie potępia to orzeczenie, które zostało wydane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego i oznacza kolejny krok oddalający Polskę od Unii Europejskiej i jej podstawowych wartości.

Wzywamy Komisję Europejską do zajęcia zdecydowanego stanowiska i odrzucenia prób wykorzystania tej decyzji przez polski rząd do szantażu.

Malik Azmani, pierwszy wiceprzewodniczący Renew Europe, komentuje wyrok następująco:

"Dzisiejsze orzeczenie oznacza kryzys konstytucyjny, wymyślony przez rząd PiS, który rzuca na szalę członkostwo Polski w UE. Komisja Europejska musi zdecydowanie opowiedzieć się za praworządnością i odrzucić wszelkie próby szantażu ze strony polskiego rządu. Rząd PiS wywołał kryzys, ale to prawa polskich obywateli są zagrożone. Obywatele polscy są obywatelami UE i zasługują na pełną ochronę i prawa oferowane przez prawo UE."

Porządek prawny UE opiera się na nadrzędności prawa unijnego, a każdy kraj, który przystąpił do Wspólnoty, podpisał się pod tą zasadą. Grupa Renew Europe ponownie wzywa Komisję Europejską do uruchomienia mechanizmu warunkowości praworządności i wstrzymania się z zatwierdzeniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy do czasu uzyskania pewności, że podstawowe wartości i prawa UE są w Polsce przestrzegane.

Michal Šimečka, wiceprzewodniczący Renew Europe Group, podsumowuje:

"Elita rządząca w Polsce jest zdeterminowana, aby wyprowadzić kraj z porządku prawnego UE i podporządkować stosowanie prawa unijnego kaprysom władzy wykonawczej. Politycy PiS wiedzą, że poparcie społeczne dla niszczenia członkostwa Polski w UE jest niewielkie lub żadne. Zamiast tego zwracają się więc do delegitymizowanego Trybunału Konstytucyjnego, instytucjonalnego atutu, który zdobyli na początku swoich rządów, aby uzyskać decyzję podważającą fundamenty UE."

Partager :

Contactez nos députés :

Restez informé

Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter et les communications de Renew Europe

Je suis un journaliste
Catégories d'abonnement
* Please note that EN is the main communication language