Declarație de misiune

1200px Logo of Renew Europe svg

Un moment istoric

Trăim un moment istoric. La alegerile din 2019, cetățenii au avut ocazia să aleagă în ce Europă vor să trăiască. Prezentându-se la urne într-un număr mai mare ca niciodată, europenii ne-au dat, prin votul lor, o voce mai puternică, care să ne permită să construim o Europă mai puternică pentru viitor.

Grupul nostru a ales deja.

Pentru noi a existat mereu o singură cale de urmat. Pentru noi, Europa reprezintă viitorul și merită din plin să luptăm pentru ea. Uniunea Europeană are șansa să se reînnoiască pentru a putea livra rezultate în domenii esențiale, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor noștri și pentru a le oferi o valoare adăugată concretă, cu un impact vizibil asupra vieților lor. Angajamentul nostru este clar: credem în viitorul Europei și de aceea vrem să îl schimbăm!

Europa noastră, o singură Europă

Pentru a fi puternică, Uniunea Europeană trebuie să îmbine atât proiectul reunificării în urma Războiului Rece, cât și proiectul de instaurare a păcii după cel de Al Doilea Război Mondial. Reunificarea Europei printr-un proces veritabil și profund de integrare a tuturor țărilor europene, de la Est la Vest și de la Nord la Sud, trebuie să rămână un element esențial al Europei noastre de mâine.

Recuperarea promisiunilor europene

Propunem recuperarea valorilor europene originale: pace, libertate și prosperitate, într-o perioadă de criză climatică, conflicte la frontierele noastre, terorism, provocări economice și șomaj de lungă durată pe continentul nostru. Peste tot în Europa, cetățenii cer mai multă acțiune. Vrem să readucem în prim-plan identitatea umanistă a Europei, punând întotdeauna cetățenii în centrul priorităților noastre. Creșterea economică, sustenabilitatea mediului, concurența loială, drepturile care decurg din convergență și responsabilitatea merg mână în mână. O Europă unită reprezintă un instrument mai bun pentru a găsi soluții și răspunsuri echilibrate la fluxurile migratorii, pentru a crește investițiile în inovație și în competențe și pentru a impulsiona tranziția digitală.

Un continent sustenabil pentru generațiile viitoare

Trebuie să ne asumăm responsabilități, acolo unde alții se îndoiesc de urgența ecologică. Fiindcă reinventarea Europei se justifică doar dacă generațiile viitoare vor putea trăi într-un mediu pe care vom reuși să îl conservăm și dacă tranziția către utilizarea sustenabilă și circulară a resurselor noastre limitate va fi una de succes. Am făcut cu toții promisiuni la Paris, în 2015, iar acum a sosit momentul să le îndeplinim, cu ajutorul unor instrumente eficace și al unei abordări strict neutre din punct de vedere tehnologic. Vom face din asta prioritatea noastră. Pentru noi, reacția la urgența ecologică merge mână în mână cu asigurarea prosperității economice. Cele două aspecte se includ reciproc.

Promovarea democrației și apărarea statului de drept, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale

Ne dorim o Uniune în care democrația și drepturile fiecărui cetățean sunt pe deplin respectate. Unde alegerile corecte, drepturile opoziției și libertatea mass-mediei, precum și gratuitatea învățământului universitar și în domeniul științelor sunt garantate. Trebuie, de asemenea, să depunem mai multe eforturi pentru a garanta drepturile tuturor cetățenilor, egalitatea de gen, combaterea xenofobiei și protecția minorităților naționale și culturale și a asigura că societatea în care trăim rămâne una tolerantă. Respingem ferm mișcările naționaliste sau iliberale care câștigă teren în unele părți ale Europei.

Ne dorim o Europă în care statul de drept este pe deplin respectat: legea trebuie să primeze în fața intereselor economice și politice, independența sistemului judiciar și separarea puterilor trebuie garantate, drepturile persoanelor și ale grupurilor vulnerabile trebuie protejate, iar corupția trebuie combătută. Ne angajăm să contracarăm eforturile distructive și generatoare de disensiuni ale populiștilor și ale naționaliștilor extremiști de pe întregul continent și să respingem cooperarea cu orice actor sau grup politic care nu respectă valorile fundamentale ale Uniunii Europene și ale guvernanței democratice.

O Europă mai prosperă

Uniunea Europeană a fost și este în continuare un instrument important de creștere a prosperității pe continent. Trebuie însă să depunem mai multe eforturi pentru ca efectele prosperității să fie resimțite de toți cetățenii, iar potențialul pieței unice să fie utilizat la maximum. Deoarece progresul economic și cel social sunt strâns legate între ele, este esențial să investim într-o veritabilă convergență economică, socială și fiscală între toate regiunile Europei și să ne consolidăm competitivitatea finalizând piața unică, în special în sectorul digital, unde mai sunt încă multe de făcut. Trebuie, de asemenea, să ne extindem piețele externe printr-o politică comercială deschisă care va rămâne o forță motrice a prosperității noastre, cu condiția ca deschiderea să fie însoțită de reciprocitate și sustenabilitate.

În plus, trebuie să asigurăm resursele politice și financiare de care avem nevoie pentru a elabora standardele educaționale, de sănătate și sociale atât de necesare în scopul de a asigura demnitatea tuturor cetățenilor europeni. Trebuie să valorificăm pe deplin potențialul pieței unice europene și să ne asigurăm că noile companii se înființează și noile locuri de muncă se creează pe continentul nostru. Este necesar, prin urmare, să creștem și mai mult oportunitățile de inovare și de cercetare în Europa, dar, cel mai important, să ne asigurăm că locurile de muncă și companiile dezvoltate datorită noilor descoperiri și inovații rămân în Europa și nu sunt exportate pe alte continente. Acest lucru va fi posibil doar dacă Europa garantează, în același timp, condiții de concurență echitabile și promovează reguli care să asigure o concurență loială cu principalii noștri competitori, în domeniile social, fiscal sau de mediu.

Consolidarea Europei

Europa trebuie să acționeze mai întâi în interesul cetățenilor și ori de câte ori statele europene nu sunt în măsură să acționeze eficient la nivel individual, fie că este vorba despre schimbările climatice, politica economică și monetară, soliditatea bugetelor și stabilitatea monedei comune, securitate și apărare, comerț, tranziția ecologică și agricolă, imigrație și integrare sau schimbările digitale. Povestea de succes a integrării europene este o sursă de inspirație pentru alte state, care doresc să ne urmeze exemplul. În fiecare dintre aceste domenii, Europa trebuie să aibă o prestație mai bună, fiindcă nivelul european reprezintă nivelul cel mai eficient de acțiune.

Cetățenii europeni vor fi partenerii noștri în procesul de reinventare a proiectului european și ne vom asigura că vocea lor este auzită și că se va ține cont de opiniile lor la elaborarea politicilor și priorităților europene. Pot conta pe noi că vom construi și vom întări puterea europeană. O Uniune Europeană modernă care-și folosește în mod corespunzător puterea comună și potențialul regional reprezintă modalitatea adecvată de a construi o Europă mai bună, care trebuie să fie o realitate utilă, un spațiu de pace, progres, democrație, prosperitate și protecție.

18 iunie 2019

Share: